Deklaracja Środowiskowa Bridgestone 2009

Bridgestone ogłosił odnowioną Deklarację Środowiskową, w której zostały rozwinięte założenia podobnej deklaracji z 2002 roku. Tym samym potwierdzono globalne zaangażowanie koncernu w ochronę środowiska naturalnego.

Deklarację Środowiskową Bridgestone tworzą Trzy Obszary Postępu oraz Dwie Strategie Rozwoju na rzecz środowiska, które razem stanowią przewodnik dla koncernu na całym świecie.

Każdy obszar postępu na rzecz środowiska dotyczy jednego z trzech zakresów aktywności Bridgestone, tj.: Działań, Produktów i Usług oraz Zaangażowania Społecznego. Dwa pierwsze rozdziały przedstawiają ekologiczne standardy ograniczające zużycie energii oraz innych zasobów naturalnych podczas projektowania, produkcji oraz dostawy produktów. Rozdział Zaangażowanie społeczne poświęcono z kolei różnorodnym inicjatywom na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w tym informowaniu kierowców o możliwościach ograniczania zużycia paliwa.

Grupa Bridgestone oprze swe działania na tych trzech obszarach, zgodnie z Dwoma Strategiami Rozwoju, które precyzują możliwości poprawy komunikacji oraz usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania ochroną środowiska (TEAMS, Total Environmental Advanced Management System).
Koncern Bridgestone podejmuje szereg ekologicznych działań na skalę międzynarodową oraz inicjowanych na rynkach lokalnych. Skupiają się one głównie na stałym redukowaniu wpływu procesu produkcji na środowisko naturalne, rozwoju marketingu produktów przyjaznych naturze oraz dynamizowaniu usług sektora opon bieżnikowanych.

Deklaracja Środowiskowa Bridgestone
Zapewnić czyste środowisko naturalne naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom.
My, Grupa Bridgestone, angażujemy się, aby dzięki zaufaniu społeczeństwa i dumy naszych pracowników, prowadzić działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Traktujemy nasze środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo jako integralną część wszystkich podejmowanych działań. Każdego dnia pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

TRZY OBSZARY POSTĘPU
1. Działania
Dobieramy materiały oraz zapewniamy przebieg procesów produkcyjnych i logistycznych odpowiedzialnie, mając na uwadze udoskonalanie naszych działań wobec środowiska.
2. Produkty i Usługi
Pomagamy naszym klientom oszczędzać zasoby naturalne poprzez nieustanne ulepszanie naszych produktów i usług.
3. Zaangażowanie Społeczne
Poświęcamy czas i środki, aby współtworzyć dobre warunki dla działań na rzecz ochrony środowiska w poszczególnych społecznościach.

DWIE STRATEGIE ROZWOJU
1. Komunikacja Środowiskowa
Otwarcie i szczerze przekazujemy informacje dotyczące naszego wspólnego środowiska.
2. TEAMS
System Zarządzania TEAMS (Total Environmental Advanced Management System) został zaprojektowany, aby funkcjonować jako Globalny System Bridgestone i stanowić podstawę naszych działań na rzecz poprawy stanu środowiska na całym świecie.

Źródło: Bridgestone
Udostępnij

Bridgestone technologie

Awaria w trasie? Zadzwoń! Mobilny Serwis Opon!   Toruń 604 216 516    Grudziądz 722 333 225    Żnin 668 80 40 20

kim jesteśmy

Point S UNIGUM to sieć profesjonalnych serwisów ogumienia i szybkich napraw, dostarczająca towary i usługi w konkurencyjnych cenach, z gwarancją najwyższej jakości ich wykonania.

serwis mobilny

Mobilny Serwis Opon Toruń, Grudziądz i Żnin, to w pełni wyposażone pojazdy, świadczące usługi naprawy i wymiany wszystkich rodzajów opon w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.

Zaloguj